Kvalitetspolicy h2

Vi på Mölndals Flytt flyttfirma har en omfattande kvalitetspolicy som täcker alla våra tjänster.
Policyn avser alla arbetsuppgifter från en registrerad order tills att varan eller tjänsten är levererad till kund.

  • Alla våra uppdrag skall utföras enligt kundens önskemål, våran prioritet är att kunden alltid är nöjd.

  • Våra insatser skall Kvalitetspolicy h2styras av regler och lagar och affärsmässiga krav. Vi är väldigt flexibla och duktiga.

  • Vi skall endast använda godkänd utrustning enligt fastställda myndighetskrav gällande tunga lyft och andra bär objekt.

  • Vi Skall se till att all transportmaterial är i perfekt skick när vi anländer till kundens destination (nya boende).

  • Det är endast kvalificerad personal som jobbar hos oss, “proffs” är vad vi brukar bli kallade av våra kunder.

  • All personal skall ta ett personligt ansvar och se till att allt ordnas och fixas på rätt sätt, enligt kunden.

  • Vi jobbar ständigt med att förbättra våran verksamhet genom säkerhets kurser och utbildningar

Bakgrund för just kvalitetspolicy h2

Företagets Kvalitetspolicy är framtagen på uppdrag av företagets styrelse och är ett dokument med riktlinjer avseende kvalitet och faktorer som påverkar kvaliteten. Alla inom företaget så som chefer, anställda förväntas följa policyn, såväl styrelsemedlemmar och leverantörer.

Syfte

Målet med företagets kvalitetsarbete är nöjda kunder. Företagets namn skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter/tjänster och kundservice. Allt vi gör är vi väldigt utbildade till och vi anställer enbart proffessionella flyttpersonal som kan sitt jobb och kan språket.

Att alltid sträva efter att ligga i framkant med ny teknik och utbildning i både produktion och tillverkning.

Läs  mer om lagar och föreskrifter om Kvalitetspolicy på https://www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/nyheter2016/vagledning-for-krav-pa-dokumenterad-information-enligt-iso-90012015/

Riktlinjer

Ledningen skall sätta klara kvalitetsmål som kommuniceras vidare till alla inom företaget och skall följas upp och revideras regelbundet, utbildningar sker på löpande band för att vi alltid skall vara så bra som vi kan och även undvika skador.

Kundtillfredsställelse

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför:
• Vi lyssnar alltid på kundens önskemål och försöker alltid hjälpa på bästa sätt.
• Att vi alltid är sammarbetsvilliga och flexibla med kunder och leverantörer.
• Vi erhåller endast erfaren personal som är experter på sitt jobb och gör det med stolthet.
• Vi tillhandlahåller säkra och skadefria jobb, tidsbesparande jobb som gynnar kunden. Vi har all utrustning som krävs för att utföra ett säkert jobb inom flytt.

Medarbetartillfredställelse

flyttfirma Göteborg MölndalsFlytt

En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därav:

• arbetar samtliga medarbetare som ett lag, där vi alltid kommunicerar med varandra och lyssnar på varandras ideer och förslag.
• Vi tar gärna emot kritisk feedback då det är något man alltid kan förbättra.
• Framgång är något vi alltid strävar efter och för att nå dit så behöver vi ha en öppen och transparant kommunikation inom företaget och med kunder.
• VI ser till att alltid ha rätt personal för rätt jobb, vare sig det är pianoflytt, bohagsflytt, kassaskåpsflytt, återvinning m.m.
• På detta sättet följer vi vår värdegrund.

Kundtillfredställelse

Nöjda kunder och värdeutveckling är en framgångsfaktor då det säkerställer företagets framgång, när kunden är nöjd så är vi otroligt nöjda.

• Vi ansvarar för våra medarbetare och alltid ser till att kunden känner sig trygg och nöjd.
• I helhet jobbar vi alltid för att sträva efter att kunden skall vara nöjd och vilja anlita oss igen.

Samhälle

Företaget ingår i ett större sammanhang med olika partners och sammarbeten.

• Vi följer alla lagar och förordningar som gäller, vi har trafiktillstånd och alla tillstånd och utbildningar som krävs för att utföra våra jobb.
• Bakgavelslyft utbildning har all personal, samt säkra lyft.
• Vi strävar alltid efter en bra kvalitetspolicy och miljö.
• Vi försöker minimera förbrukning av vatten och El så mycket som möjligt.

Ständiga förbättringar

Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet.

• baserar vi våra beslut på fakta och mätningar
• Kontinuerligt förbättrar vi våra system och alltid strävar efter ett miljövänligt sätt att arbeta med bl.a mindre h2 användning.
• Vi underhåller och servar våra transport fordon kontinuerligt och alltid håller dom välvårdare.
• VI arbetar proaktivt med att utföra jobben så att man kan på detta sätt undvika onödiga hinder som skulle kunna uppstå eller försvåringar av arbetet.

Varför bör du välja våran flyttfirma i Göteborg, MölndalsFlytt? 

Vi satsar mycket resurser och manpower på personal, att vi alltid rekryterar bra personal som behärskar Svenska flytande och att dom även behärskar jobbet perfekt, skadefria flyttar, det är det vi är kända för. Våran Flyttfirma skulle vi våga påstå är en av Sveriges bästa och mest säkra flyttfirmor i Göteborg.

Kvalitetsarbete är det vi är kända för. https://www.molndalsflytt.se/kontakta-oss/

Call Now Button